Ved behov så utfører vi tegnings tjeneste for det aktuelle prosjektet.